Громадська організація “Наша відповідь”

Основною метою діяльності ГО ” Наша відповідь” є забезпечення та сприяння захисту прав інвесторів, що постраждали від незаконного будівництва та інвестиційної діяльності, а також прав позичальників та вкладників Банків та фінансових установ України, координація зусиль організацій, установ та громадян, зацікавлених у захисті таких прав. 

Громадська організація «Наша відповідь» є громадським об’єднанням, яке утворено на установчих зборах засновників і діє у організаційної-правовій формі, як громадська організація, на принципах добровільності самоврядності, вільного вибору території діяльності, поширює свою діяльність на територію України, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Організація об’єднує членів з метою поєднання зусиль, на основі єдності інтересів, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, житлових та інших інтересів.

 

Долучитись: